Първата медийна война в САЩ

Вътрешнополитическият ландшафт в САЩ стремително се променя САЩ са в разгара на поредния кръг войни…