Освобождението на Вилнюс

В освобождението на Вилнюс (7-13 юли 1944 година) взели участие 11 отряди литовски партизани, обединени…

Писмо до потомците

Писмо до потомците На 10 октомври 1941 година съветският войник М. С. Крутов пише в…