Втората ВОСР ще довърши САЩ

Когато рухна СССР империалистическите елити въздъхнаха с облекчение — «най-накрая Ленин умря». Но в навечерието…