Bosch се облажи от бежанците

Международната компания Bosch продаде повече от 50 милиона електроинструмента в рамките на годината.   Германският…