Балканите — болестта на Европа

В последно време Балканите безспорно преживяват сътресения и колизии. Ситуацията е дотолкова напрегната, че и…

«Харвардският проект»

«Харвардският проект»  (Harvard Project on the Soviet Social System) е едно от най-мащабните политико-социологически изследвания…