Покушението над Мадуро

Участници в опитите за покушение над Мадуро през 2018 година споделят за начините, чрез които…