Клането в Сабра и Шатила

16-ти септември 1982 г. Масовото убийство в Сабра и Шатила е извършено от моронитски милиции в Бейрут, окупиран…