Превземането на Берлин

На 3 май 1945 година са изготвени първите образци на медала «За завземането на Берлин»….