Превземането на Берлин

На 3 май 1945 година са изготвени първите образци на медала «За завземането на Берлин»….

10 дена до Победата

В края на април 1945 година в центъра на Берлин започват боевете за Райхстага —…