БЕЛИЯТ ТЕРОР В РУСИЯ

Не пресъхва потокът от статии и бележки за „добрия Цар-батюшка“ в Русия, за благородното бяло…