Министерство на отбраната на Русия: «Множество западни политици си раздираха гърлата за «химическа атака» в Сирия, а тя се оказа лъжа

В продължение на последните няколко години Министерството на отбраната на Русия нееднократно акцентира вниманието върху…