Гениалният Туполев

Андрей Николаевич Туполев е съветски учен и авиоконструктор, генерал-полковник-инженер, доктор на техническите науки. Академик на…