Къде сте виe, мълчаливи идиоти?

Вихърът на хаотичния, но строго детерминиран исторически процес, дотолкова замъглява нашето съзнание, че просто е…