Голямата война

Развитието на отношенията в триъгълника САЩ-Китай-Русия и постоянното засилване на напрежението в него означава, че…