Паразитиращата монархия?

«От 1876 до 1947 година монархът на Великобритания носеше титлата Император на Индия». Понастоящем кралица…