Нова версия за бунта на Расате

Твърде скоро след установяването на Климент и Наум в българската столица (Ангеларий починал), започнал активният…