Кой свали Тодор Живков?

Документи, които осветляват хронологията на преврата в комунистическата партия на България. На 9 ноември 1989…