Америка се самоубива

Шокиращи са отчетите на Центъра за контрол и профилактика на заболяванията в Съединените Щати, посветени…