«Пеещото оръжие»

На снимката: Първото изпълнение на ансамбъла е на 12 октомври 1928 г. в Централния дом…