Раздробените Балкани

Разпадането на Югославия и изострянето на националните противоречия имаха езикови последици: стана целесъобразно в Сараево…