Агонията на нацията

Приличните доходи за хората от третата възраст вече не се отлагат и за светлото бъдеще….