Девети

Днес е деветият ден на септември.     За доста българи тази дата е истински…

Сиянието от великия ден

Другарки и другари антифашисти!     Към вас се обръщам, скъпи мои, които сте преживели…