За 30 сребърника

Пак бе време за ядене.   А цял ден не бе сложил и трохичка в…