1 април — лъжуняк

1 април в България е свързан и с различни суеверия. Например, за да имате късмет…