САЩ искат България да стане въздушен коридор коридор за атаки срещу Русия и център за дислоциране на F-16? Време е за оставки по повод скандално постановление в ДВ

Кой публикува това в Държавен вестник? Обърнете внимание и на датата — 16 май. 5 дни до провежането на похода за мир.  Призовавам експрертите в това число тези по сигурност да коментират значението на това.
И напомнете моля: някой обсъждал ли е такова решение публично. Тоест, знае ли България в лицето на българския народ, какви са плановете на САЩ за страната ни, осъществявани под сурдинка и тихомълком от тези, които в момента се наричат политическа «елита».

САЩ искат България да стане въздушен коридор коридор за атаки срещу Русия и център за дислоциране на F-16? Време е за оставки по повод скандално постановление в ДВ

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 2, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Отменя се Постановление № 135 на Министерския съвет от 1996 г. за разполагане и функциониране на зенитен полигон на Българската армия в района на нос Шабла (ДВ, бр. 53 от 1996 г.).
§ 4. В Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването, се правят следните изменения:
1. Навсякъде в постановлението думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министъра на транспорта и съобщенията“ и „министърът на транспорта и съобщенията“ и думите „министъра на земеделието и храните“ и „министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министъра на земеделието“ и „министърът на земеделието“.
2. Член 4 се изменя така:

„Чл. 4.(1) Определя опасни зони за въздухоплаване в обслужваното въздушно пространство на Република България за нуждите на Българската армия, както следва:

(2) Определените зони по ал. 1, с изключение на D-312A, D-312B, D-313A, D-313B, D-314A, D-314B и D-315, са управляеми опасни зони.
(3) Планирането, активирането, ползването и деактивирането на зоните по ал. 1 се осъществяват по ред, установен в Инструкция № 24 от 2013 г. за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (ДВ, бр. 88 от 2013 г.).
(4) Ползването на управляема опасна зона по ал. 1 се разрешава само ако е включена в Плана за използване на въздушното пространство или в Актуализирания план за използване на въздушното пространство, изготвен от Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България.
(5) Зони D-312A, D-312B, D-313A, D-313B, D-314A, D-314B и D-315 се ползват съгласно нормативен акт на Министерския съвет за разполагане и функциониране на полигон на Българската армия в района на нос Шабла.“
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов

 

3872

Имената посочени в Държавен вестник да си подават оставките и това решение да се анулира, като решение носещо риск за националната сигурност на България.

 

България става въздушен коридор за атаки срещу Русия и център за дислоциране на F-16. Плюс складовете за боеприпаси, включително бомби с убеден уран. 30 000 контингент е поискан от нас. Нашата армия цялата е 13 000, останалите откъде ще дойдат. НАТО има разчет за България до 76 000 души военен мобилизационен резерв.

Големият въпрос е ЗАЩО никой не говори за тези решения на служебния МС с ръководител Румен Радев?

 

A.Z

Следвайте ни и в Телеграм