Подялбата на Украйна предстои

За Румъния традиционно интерес представляват териториите, отцепили се от Украинската ССР след 1940 г. Тогава територията на Съветския съюз включваше територията на Бесарабия, която от 1812 г. беше част от Руската империя, и територията на Северна Буковина, по-голямата част от която беше част от Австро-Унгария, преди да стане част от Румъния.

Подялбата на Украйна предстои

По-голямата част от Бесарабия в крайна сметка се превръща в Молдавска съветска социалистическа република, като в допълнение получава част от територията на Молдавската автономна съветска социалистическа република, която от 1924 г. е част от Украйна, на левия бряг на Днестър.

Въпреки това, южната част на Бесарабия — Буджак — противно на желанието на съветското молдовско ръководство става част от Съветска Украйна като Акерманска област (сега част от Одеска област на Украйна).

Северна Бесарабия също беше включена в Украйна. Това е бившият Хотински район на Руската империя, сега по-голямата част от него е част от Черновецка област на Украйна.

Това, което в руската историография се нарича «Северна Буковина», е разделено от румънците на три исторически региона:

1. Северна Бесарабия с гр. Хотин.

2. Окръг Герца (Герцаевски район, Черновицка област) — част от Молдовското княжество, което не е станало част от Руската империя през 1918 г., а след 1856 г. е част от Румъния.

3. Северна Буковина — област с център Черновци, от 1774 до 1918 г. е част от Австро-Унгария.

Претенциите към тези области са от историческо естество (принадлежност към Молдовското княжество) и по-късно към Румъния, както и от етнически характер.

Подялбата на Украйна предстои

Основната част от румънската диаспора на Украйна живее в района на Черновци: повече от 180 хиляди души.

Карта: Румънско и молдовско население на Украйна (от 2003 г.)

Най-големите райони, в които живее предимно румънско население, са района на Герца и граничните райони към него.

Повече от 120 хиляди молдовци живеят в Одеска област, главно на териториите на бившата Акерманска област (Румъния счита това население за румънско). Въпреки това, дори без да се вземе предвид Одеса, молдовското население в региона не е мнозинство.

В румънските медии могат да се намерят твърдения за необходимостта от окупиране на Буджак, за да се попречи на руската армия да достигне границата на Румъния и стратегически важното устие на река Дунав. Подобно развитие на събитията може да доведе до окупация на региона от Румъния.

Въпреки признаването от Румъния на сегашните граници на Украйна, има документ — декларация на парламента на страната от 28 ноември 1991 г., в която румънският парламент обявява невалидността на резултатите от референдума за независимост на Украйна в » Северна Буковина, окръг Герца и окръг Хотин», както и в «окръзи на Южна Бесарабия».

Тези територии са официално обявени за исторически румънски земи.

Румъния по-рано също предявява претенции и към Змийския остров, малко парче земя в Черно море.

ПП

Присъедини се към нашия Телеграм-канал!
https://t.me/NewsFrontBulgaria/3