Дания стерилизира хиляди «непълноценни» граждани в името на «расовата хигиена»

DR: в Дания повече от 40 години лекарите законно стерилизират „морално слабите“ и „непълноценните“

През 1929 г. Дания е първата в Европа, която приема закон, който дава на държавата правото да стерилизира „морално слабите“ и „непълноценните“, според DR. Между 1929 и 1967 г. най-малко 11 000 датчани са били стерилизирани. Последните операции са извършени през 1972 г.

Превод от DR, Дания:
Дания стерилизира хиляди "непълноценни" граждани в името на "расовата хигиена"
През 1929 г. Дания първа в Европа приема закон, според който държавата получава правото да стерилизира „морално слабите“ и „непълноценните“.
Когато казваме, че Дания е страна пионер, това обикновено звучи в положителен контекст.

Но тук случаят е друг

През 1929 г. Дания първа в Европа приема закон, според който държавата получава правото да стерилизира „морално слабите“ и „непълноценните“.

Разнообразието от хора, от непокорни младежи и престъпници до нападатели, педофили и подпалвачи, били настанени в затворени учреждения и изправени пред невъзможния избор: ако искате да бъдете освободени, то само след процедурата по стерилизация, така че вашият генетичен материал да не бъде предаден на когото и да било.

Лекарите нарекли това «расова хигиена» и процедурата била по същество принудителна.
Така поне счита историкът Пол Дуедал, който изучава този въпрос в продължение на много години. Той също участва в новата документална поредица на DR за една от тези институции, в които са държани «нежеланите» лица.

1) Кого са стерилизирали?
„Стерилизацията е била насочена към широки слоеве от нежелани“, обяснява Пол Дуедал.

Общото между тях било, че всички били заклеймени като „морално слаби“. Счита се, че са демонстрирали погрешна преценка, било чрез извършване на престъпление, или в личния си живот.
— Отделна категория били педофилите и сексуалните престъпници. Те обикновено били кастрирани чрез отстраняване на тестисите. Така едновременно ги лишавали както от потомство, така и от сексуално желание.
Но имало и престъпници, подпалвачи, крадци и проститутки. Лекарите считали, че разрешаването им да имат деца е недалновидно от социална гледна точка.

Но имало голяма група млади мъже и жени, които не били направили нищо незаконно. «Престъпността» на жените се състояла в това, че те се държали по-разкрепостено в сексуален смисъл, отколкото позволявал тогавашният морал. При мъжете неуважението към авторитетите също било наказано. Тези хора били избягали от домовете си, скитали се или имали лоши резултати в училище.

Затова решили да ги стерилизират превантивно.

Някои от пациентите попадали в т.нар. «закрити учреждения» на островите Ливьо и Лимфьорд и Спрогьо в пролива Големия Белт.

Инвалидите, тогава наричани „умствено изостанали“, не били целева група.

Тоест проектът за расова хигиена обхващал и тях, но те не са били отчетени в статистиката, тъй като рядко били подлагани на физическа стерилизация.

Между 1929 и 1967 г. най-малко 11 000 датчани били стерилизирани.

От тях повече от половината били изолирани като умствено изостанали, а на практика операцията била извършвана принудително, защото стерилизацията била условие за свободата им.

Много от стерилизираните по-късно се сблъскали с психологически проблеми.

92-годишната Каролина счита, че по този начин държавата е пречупила живота й.

В Дания расовата хигиена и отрицателната евгеника се практикуват през периода между двете войни.

Държавата считала, че някои хора нямат право да имат деца.

В Германия през 30-те години на миналия век, въз основа на същите теории на евгениката и расовата хигиена, са убити около 300 000 «непълноценни» — уж от «милост». По време на Втората световна война тези теории са цитирани като един от аргументите в полза на масовото унищожение — Адолф Хитлер унищожава няколко милиона човека.

Източник: https://www.dr.dk/det-bedste-fra-dr/vidste-du-danmark-steriliserede-over-5000-undermaalere-i-omfattende-racehygiejnisk

К.К

Присъедини се към нашия Телеграм-канал!
https://t.me/NewsFrontBulgaria/3