«И няма да има никаква Америка»: Най-популярната снимка от срещата на ШОС в световните медии

«И няма да има никаква Америка»: Най-популярната снимка от срещата на ШОС в световните медии

"И няма да има никаква Америка": Най-популярната снимка от срещата на ШОС в световните медии

По-рано съобщихме/ Farda: ШОС — антиНАТО на Изток

"И няма да има никаква Америка": Най-популярната снимка от срещата на ШОС в световните медии

Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) сега е една от най-големите и важни международни организации. Заедно с Иран броят на участващите държави се увеличи до девет. Сега ШОС заема около 40% от земята, а общото население на всички страни членки на организацията е около 3 милиарда души — това е почти една трета от населението на целия свят.

"И няма да има никаква Америка": Най-популярната снимка от срещата на ШОС в световните медии

Превод от Farda (Иран):

Farda: ШОС - антиНАТО на Изток

Абул-Фазл Амуй, член на Ислямския съвет (парламента) на Ислямска република Иран, представляващ и Комисията на Меджлиса по националната сигурност и външната политика, изрази мнение, че след присъединяването на Иран към Шанхайската организация за сътрудничество, ролята и значението на Организацията, както регионално, така и международно, ще се увеличи.

"И няма да има никаква Америка": Най-популярната снимка от срещата на ШОС в световните медии

Освен това присъствието на страната в ШОС също недвусмислено отговаря на собствените интереси на Иран. Сега ШОС е една от най-големите и важни международни организации, която има изключително голям потенциал за своето развитие, а освен това сферите на взаимодействие на всички държави-членки на Шанхайската организация непрекъснато се разширяват“, споделя парламентаристът.

"И няма да има никаква Америка": Най-популярната снимка от срещата на ШОС в световните медии

С влизането в Организацията на Иран броят на участващите държави нараства до 9. ШОС започва да заема около 40% от земята, а общото население на всички държави, принадлежащи към Организацията, е около 3 милиарда души — това е почти една трета от населението на цялото земно кълбо.

"И няма да има никаква Америка": Най-популярната снимка от срещата на ШОС в световните медии

Абул-Фазл Амуи посочи друго важно обстоятелство, което допълнително засилва международното значение на ШОС в съвременния свят. Поради факта, че Русия и Китай са постоянни членове на Организацията, а това са двете най-големи икономики в света и двама мощни политически участници на международната сцена, освен това и двете са постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, редица експерти и наблюдатели вече са склонни да сравняват Организацията с блока НАТО във военно-политическото измерение и с ЕИО в икономическо.

"И няма да има никаква Америка": Най-популярната снимка от срещата на ШОС в световните медии

И въпреки че потенциалът на ШОС все още не е достигнал нивото да се нарече тази структура „Източно НАТО“, ролята на Организацията в политическото взаимодействие е висока, а най-важното е, че тя непрекъснато нараства. Това се потвърждава от факта, продължи заместникът, че в един момент дори Съединените щати кандидатстваха за членство в Организацията, но постоянните държави-членки тогава се противопоставиха, като се позоваха на факта, че САЩ не са държава в региона.

"И няма да има никаква Америка": Най-популярната снимка от срещата на ШОС в световните медии

Обръщайки внимание на съвременните геополитически процеси, продължи Амуи, на изострянето на конфронтацията между САЩ и Русия и Китай, ролята на ШОС несъмнено ще се увеличи още повече, а с навлизането на Иран в нея тя ще може да направи борбата за многополюсния подход при решаването на международните проблеми по-ефективна, в противовес на еднополюсния, който САЩ продължават да демонстрират.

Източник: https://www.fardanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-72/1097875-%D8%B9%D9%85%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AF

Петя Паликрушева

Присъедини се към нашия Телеграм-канал!
https://t.me/NewsFrontBulgaria/3