Всеки който проповядва омраза срещу руснаците е дехуманизиран нацист- Николай Марков

Всеки който проповядва омраза срещу руснаците е дехуманизиран нацист. Психопат.
Такива трябва да бъдат лекувани чрез специализирана медицинска помощ, а след това превъзпитавани и отново социализирани. Ако не може да се осъществи всичко това по една или друга причина тези лица трябва да се считат за обществено опасни индивиди, които застрашават с поведението си собствената, национална и международна сигурност. Към тях трябва да се прилагат при нужда и антитеророристични мерки, защото те са агресивни социопати с напълно изкривена представа за живота.

Всеки който проповядва омраза срещу руснаците е дехуманизиран нацист- Николай Марков
Руснаците са етническа група, които обитават най-голямата държава в света, а на практика се намират почти на всички континенти. Те са човешки същества с огромен принос към човечеството, науката, технологиите и световния мир. При тях, като и при почти всички народи по света има политически кризи и неприятни последствия от тях.

Въпреки това руснаците доказа правото си да бъдат една от водещите световни сили.
В духовно измерение Русия е люлката на християнската цивилизация и неин гарант след западния упадък на религиите.

Християнските ценности бяха отхвърлени от западната цивилизация и тя предпочете да бъде Содом и Гомор по отношение на тези ценности. Европа няма нищо общо с това, което беше, а САЩ се превърнаха в най-омразната страна на света, заради подмяна на консервативната си същност.
Няма да има Християнство и ценности без Русия! Невъзможно.

Колкото и да е неприятно за признаване, дори Католическата църква стана жертва на политическата демагогия заляла цялата планета. Сексуалността на човека беше превърната в «политика» зад която либарлния фашизъм влезе във всеки дом. Децата ни бяха превърнати в наркомани, алкохолици и безделници в лоното на безвремието. Училищата и висшите учебни заведения станаха търговски дружества, които произвеждат невежество.

В технологично и научно измерение САЩ и ЕВропа се превърнаха в интелектуални джуджета, които възпитават интелектуални инвалиди. Пълна катастрофа.
Затова човечеството е длъжно да върне Русия на световната политическа сцена! Веднага.

Николай Марков

A.Z

Следвайте ни и в Телеграм