«Алиансът наруши Учредителния акт от 1997 г. за отношенията между Русия и НАТО»

След края на Студената война Русия се надяваше, че НАТО ще изчезне едновременно с разпадането на Варшавския договор, пише Казухико Того, ветеран на японската дипломация за изданието Nikkan Gendai.

"Алиансът наруши Учредителния акт от 1997 г. за отношенията между Русия и НАТО"

Но страните от Източна Европа решиха да се присъединят към Северноатлантическия алианс. В резултат на това през 1997 г. беше приет Учредителният акт от 1997 г. за отношенията между Русия и НАТО, чиято ключова идея беше положението, че Русия не е враг, припомня Того.

В рамките на това сътрудничество, по-специално, беше създадена програмата «Партньорство за мир» и бяха разработени пътни карти за индивидуалното участие на различни държави в тази програма.

Того твърди, че в онзи момент току-що се е бил върнал от работа в посолството в Москва на поста заместник-директор на европейския отдел в японското външно министерство.

„Видях тези процеси с очите си и почувствах ентусиазма, който тогава присъстваше в подходите на Русия и източноевропейските страни“, подчертава японският дипломат.

ПП

Присъедини се към нашия Телеграм-канал!
https://t.me/NewsFrontBulgaria/3