Главата на Крим Сергей Аксьонов поздрави участниците на международния български форум «Галароза» 2022: Българската култура заема достойно място в ярката палитра на националните култури в Крим

На 25 юни, празника на единството на славянските народи, в последния ден от Международния български форум «Галароза» в Крим.

Главата на Крим Сергей Аксьонов поздрави участниците на международния български форум "Галароза" 2022: Българската култура заема достойно място в ярката палитра на националните култури в Крим

«Радвам се да приветсвам участниците, гостите и организаторите в международния български форум «Галароза» 2022 в Крим!

Това е важно събитие в живота на нашата република! То символизира главните ценности- единство, взаимно уважение и дружба на народите.Именно тези ценности лежат в основита на всички наши победи и достижения.
Българската култура заема достойно място в ярката палитра на националните култури в Крим.
Провеждането на фестивала способства за съхраняване на традициите на българският народ, развитието на межнационалния диалог, и се явява значим принос в укрепването на межнациналното съгласие.

Благодаря на организаторите на фестивала, желая на участниците успехи, а на гостите-ярки впечатления!

Главата на Република Крим, Русия, Сергей Валериевич Аксьонов

Главата на Крим Сергей Аксьонов поздрави участниците на международния български форум "Галароза" 2022: Българската култура заема достойно място в ярката палитра на националните култури в Крим

Главата на Крим Сергей Аксьонов поздрави участниците на международния български форум "Галароза" 2022: Българската култура заема достойно място в ярката палитра на националните култури в Крим

Главата на Крим Сергей Аксьонов поздрави участниците на международния български форум "Галароза" 2022: Българската култура заема достойно място в ярката палитра на националните култури в Крим

От 20 юни до 25 юни 2022 г. Кримската републиканска обществена организация „Център на българската култура Иван Вазов“ в партньорство с Асамблея на народите на България и Федералното държавно бюджетно учреждение за наука „Научно-изследователски институт по земеделие на Крим“ проведе в Крим Международен български форум 2022 „ГАЛАРОЗА“, който се превърна в платформа за комуникация между представители на науката , бизнеса, културата, обществеността, учени и представители на селскостопанския сектор на Крим и България.

В рамките на проекта на 23 юни в Евпатория се проведе церемония по подписване на споразумение за побратимяване между община Опан (България) и община Евпатория (Крим).

„Нашият център е пряк инициатор за създаването и разширяването на побратимените отношения между градовете на Република Крим и Република България.
За четири години се работи много в тази посока.
А церемонията в Евпатория ще бъде четвъртата в дейността на НЧ „Иван Вазов“, каза председателят на Регионалното народно просветно дружество „Център за българска култура на името на И. Иван Вазов“ Аман-Кустадинчева Алла Василиевна.

Форумът се провежда с подкрепата на правителството на Република Крим, Държавния съвет на Република Крим, представителството на руското външно министерство в Симферопол и с подкрепата на Фонда за публична дипломация A.M. Горчаков.

Форумът се провежда с цел развитие и укрепване на руско-българските отношения.

A.Z

Следвайте ни и в Телеграм