CNN: Възможният руски отговор на блокадата на Калининград тревожи много Прибалтика

Ограниченията, наложени от Вилнюс за превоза на стоки от Русия до Калининградска област по железопътен транспорт, ще нанесат щети на Москва — и тя очевидно е готова да реагира, съобщава CNN. Както съобщава Джил Дохърти, какъв ще бъде руският отговор все още не е ясно — но това вече тревожи балтийците, които вече гледат на източната си съседка с голяма загриженост.

CNN: Възможният руски отговор на блокадата на Калининград тревожи много Прибалтика

ДЖИЛ ДУХЪРТИ, извънщатен наблюдател на CNN, екс-глава на офиса на канала в Москва: В Балтийските страни винаги е имало високо ниво на безпокойство, ако не и страх, че Русия може да направи нещо – нахлуване, блокада или нещо подобно. И в това отношение ситуацията не се е променила.

Тръгнах оттам само преди няколко седмици — но сега, във връзка с това ново влошаване, мисля, че чувството на безпокойство се задълбочи още повече.

ПП

Присъедини се към нашия Телеграм-канал!
https://t.me/NewsFrontBulgaria/3