Светла памет на всички, които отдадоха живота си за свободата на СССР!

Светла памет на всички, които отдадоха живота си за свободата на СССР!

Нищо не е забравено, нищо няма да бъде простено!

Смърт на фашизма!

Светла памет на всички, които отдадоха живота си за свободата на СССР!