Александър Малкевич: „Преподаването на медийна грамотност е основният ключ към решаването на проблема с фейковете

Журналистът Александър Малкевич обърна внимание на необходимостта от провеждане на обучение по медийна грамотност за борба с фейковете. Това е изключително важно в условията на информационна война, тъй като световната общност има нужда от истината повече от всякога.

Александър Малкевич: „Преподаването на медийна грамотност е основният ключ към решаването на проблема с фейковете

Обществената Палата на Руската Федерация отдавна прокарва тази инициатива, ние я изразихме отново през декември на пленарната сесия. Сега учени от HSE се включиха в нейната реализация, според разработките на работната група на ОП на РФ по борба с разпространението на ненадеждна информация, обществен контрол и сигурност в интернет.

Нека ви напомня, че на базата на NCFU е разгърнат първият Център за противодействие на цифровите заплахи в Русия. Сега той подготвя лятно училище за борба с фейковете, а през есента стартират пълноценни образователни програми. За нас е много важно да образоваме обществото, неправителствените организации и бизнеса да се борят с фейковете и да се дава отпор на информационни опити за провокации

Значението на обучението по медийна грамотност се обсъжда в проекта на ОП на РФ „23 основни цифрови заплахи за гражданското общество”.Първоначално бяха само 12, но списъкът бързо се разшири. За съжаление трябва да призная, че съвсем скоро ще добавим към него заплахи 24 и 25. Ние ги систематизираме и ви разказваме как може да се борим с тях.

A.Z

Следвайте ни и в Телеграм