Санкт Петербург — столицата на деловия свят. Стартира международния икономически форум

Днес, 15 юни, в Санкт Петербург започва юбилейният 25-ти Петербургски международен икономически форум (ПМИФ-2022). По отношение на мащаба и значимостта, ПМИФ отдавна е събитие от най-високо ниво в деловите кръгове. В събитието се стрямят да приемат участие делегати от целия свят.
В тази връзка е абсолютно справедливо от 15 до 18 юни Санкт Петербург да бъде във фокуса на вниманието на всички като столица на деловия свят.

Едно от най-мащабните и значими делови събития в света.
За 25 години Форумът придоби статута на водеща световна платформа за обсъждане на ключови въпроси на глобалната икономика и споделяне и обмен на най-добри световни практики и компетенции с цел осигуряване на устойчиво развитие.

Икономическият форум се провежда ежегодно от 1997 година. От 2005 г. форумът се провежда под патронажа и с участието на Президента на Руската Федерация Владимир Путин.

Санкт Петербург - столицата на деловия свят. Стартира международния икономически форум

През 2021 г. SPIEF се превърна в първото и най-голямо бизнес събитие в света, на което си дадоха среща експерти и гости от цял свят след принудително прекъсване заради пандемията на коронавирус и се проведе с помощта на съвременни дигитални технологии. През четирите дни на работа във форума присъстваха над 13 500 участници от 141 държави, включително представители на над 1000 медийни организации от 46 държави.
Сред тях — държавни и правителствени ръководители, ръководители на големи компании, както и водещи световни експерти от академичните среди и гражданското общество.

През 2022 г. Египет ще бъде страна гост на Международния икономически форум в Санкт Петербург.

Основни точки на деловота програма ще бъдат посветени на проблемите на световната и руската икономика, социалните проблеми и развитието на технологиите.

 

Главната тема на SPIEF 2022 е „Нов свят — нови възможности». Едновременно просто, но достатъчно точна формулировка отразяваща днешните реалности. Настъпва трансформация на системата на международните отношения, формира се нов световен ред, а наред с това се появяват нови възможности, перспективи за развитие и сътрудничество, както и точки на растеж.
Възникват редица въпроси: „Как ще бъде този нов световен ред?“ „Кой и в какъв статус ще играе главните роли в него?“ и „Какво място в този нов ред ще заеме тази или друга държава?“
Очаква се поне част от отговорите на тези въпроси да получим в следващите дни в кулоарите на ПМИФ-2022.
Основната делова програма на форума е разделена на 4 тематични области:
„Новият икономически ред: в отговор на предизвикателствата на времето“, „Руската икономика: нови предизвикателства и хоризонти“, „Инвестиции в развитието – инвестиции в хората“ и „Съвременни технологии за човечеството: създаване на отговорно бъдеще“.

Списъкът с определените области показва най-широко покритие на въпроси по приоритетна проблематика. За участие във форума пристигнаха делегации от всичките 5 населени континента, представители на повече от 115 държави и територии. Участието си във форума потвърдиха държавни ръководители (Беларус, Египет, Индия, Иран, Казахстан и др.), правителства, министерства, представители на депутатския корпус. Около 3000 представители на бизнеса ще вземат участие в ПМИФ 2022, над 1000 от които ще бъдат представени от ръководители на компании.
SPIEF 2022 ще включва бизнес диалози: Русия-Африка, Русия-Близкия изток, Русия-Египет, Русия-Индия, Русия-Иран, Русия-Казахстан, Русия-Китай, Русия-Латинска Америка, ЕАЭС-АСЕАН.

Също така деловата програма на форума включва и провеждане на специални събития, като Регионален консултативен форум «Делова двадесетица»B20 (B20), Форум „Артика-Територия на диалога“, Творчески бизнес форум и др.
На участниците във форума ще бъдат представени културният фестивал St. Petersburg Seasons SPIEF, спортно-развлекателната програма SPIEF Sport Week, SPIEF Investment & Business Expo, както и различни тематични пространства и площадки.

Събитията на Форума ще бъдат отразявани от стотици акредитирани кореспонденти и журналисти от десетки чуждестранни страни.
На територията на Форума се предвижда сключване на многомилиардни договори, развитие, задълбочаване и увеличаване на сътрудничеството в рамките на съществуващи споразумения и изграждане на нови партньорства. Очаква се да се очертаят и очертаят контурите на новия световен икономически ред, да се изградят нови модели на взаимодействие, да се диверсифицират векторите на развитие на световната политика и световната икономика.
Безспорен остава фактът, че Русия ще играе ключова роля във всички процеси, протичащи днес в света, който в най-трудните геополитически и икономически условия, продиктувани от санкционен натиск и политическа изолация от колективния Запад, провежда един от най-големите и най-значимите икономически форуми.

Това от своя страна ясно показва, че никой няма да успее да изхвърли Русия от световната политика и световната икономика. Освен това нуждата от Русия нараства с всеки изминал ден, което се доказва и от броя и ранга на участниците в SPIEF 2022. Ето защо в следващите дни вниманието на цялата световна общност ще бъде приковано към ПМИФ-2022, който бележи нов етап в световната икономика и световната политика.

Очаквайте подробности в развитие по темата.

A.Z

Следвайте ни и в Телеграм