Президентът на Русия награди с орден «Жуков» 239-ти танков казашки полк за масов героизъм

Президентът на Русия награди с ордена «Жуков» 239-и гвардейски танков казашки полк за масов героизъм в бойните действия

Президентът на Русия награди с орден "Жуков" 239-ти танков казашки полк за масов героизъм

„За масов героизъм, смелост, твърдост и мъжество, проявени от личния състав на полка в бойните действия за защита на държавните интереси, да се награди с ордена «Жуков» 239-тии гвардейски танков Червенознамен Оренбургски казашки полк».

ПП

Присъедини се към нашия Телеграм-канал!
https://t.me/NewsFrontBulgaria/3