Guardian: Западът е загрижен — Китай предлага на тихоокеанските държави споразумение, което ще увеличи влиянието му в региона

Китай търси споразумение по широк кръг от въпроси със страните от Тихоокеанския регион, в резултат на което влиянието му в региона ще се засили значително, съобщава The Guardian. Според вестника сделката предвижда много по-близки отношения между Пекин и Тихоокеанския регион в области като икономика, инвестиции, сигурност, здравеопазване, туризъм и културен обмен. В същото време в замяна на предоставената помощ Китай иска по-голям достъп до природни ресурси, отбелязва вестникът.

Guardian: Западът е загрижен - Китай предлага на тихоокеанските държави споразумение, което ще увеличи влиянието му в региона

Китай търси широко споразумение за икономическа сигурност с Тихоокеанския регион, което значително ще разшири влиянието му, съобщава The Guardian. Това споразумение предвижда много по-близки отношения между Пекин и Тихоокеанския регион, особено по въпросите на сигурността. В същото време Китай предлага да участва в обучението на полицаи от други страни, във въпросите на киберсигурността, съставянето на морски карти и ще получи по-голям достъп до природните ресурси, отбелязва изданието.

Петя Паликрушева

Присъедини се към нашия Телеграм-канал!
https://t.me/NewsFrontBulgaria/3