Във Франция се отнасят презрително към военната мощ на Русия

Световните медии продължават да коментират не януарските събития в Казахстан, където кризата всъщност приключи, а се опитват да популяризират собствения си поглед върху случилото се въз основа на отклика от страна на експертната общност.

Във Франция се отнасят презрително към военната мощ на Русия

Мнозина „откриха“ за себе си едва сега съществуването на военния блок на Организацията на договора за колективна сигурност – ОДКС, който тази година празнува тридесетата си годишнина!!!

Досега ОДКС не беше особено видим на световната сцена и никой не прояваваше интерес към него.

Сред спектъра от мнения има и доста емоционални. Френският вестник Le Progrès със седалище в Лион говори доста пренебрежително за ОДКС с участието на Руската федерация.

«Основаният през 2002 година (така е в текста, бел.ред.), буквално няколко месеца след началото на международната интервенция в Афганистан, начело с американците, Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) включва в себе си Русия, Беларус, Армения, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан», припомня статията, но без да се тревожи от грубата подмяна на фактите.

От 2009 година ОДКС получи сили за бързо реагиране на брой до 20 000 човека, а ООН призна нейните миротворчески сили, наброяващи по онова време 3 600 човека.

При това ОДКС се разглежда като «форма на противодействие на Русия на НАТО», където Москва и нейната съвременна армия има забележимо влияние върху своите съюзници, твърди Дейвид Тертри, един от запитаните от изданието изследователи на проблемите в Евразия.

Бидейки гарант за сигурността в Средна Азия, организацията напълно зависи от способностите на руската армия за проектиране на сила. Без руснаците ОДКС няма особен смисъл, продължава той.

Към подобно мнение, но в още по-безумна форма, се придържа и Паскал Осер, в миналото високопоставен офицер от въоръженитет сили на Франция, а понастоящем генерален директор на «Средиземноморския фонд за стратегически изследвания» (FMES). Организацията на Договора за колективна сигурност, според него, е «мини-НАТО», «остатък от Варшавския договор, начело с Русия, вместо САЩ».

Но в реалността, продължава военният в оставка, НАТО с неговия 70-годишен опит се намира далеко пред ОДКС, защото уж НАТО успява «да координира военните инструменти» на всички свои 30 държави-членки, докато ОДКС е «много далеко от това», пише той.

Според експерта, «военното тегло на Русия» не можело да се сравни с «американския локомотив», дори ако Москва успее «да се изгради като велика световна държава», докато в същото време БВП на Русия бил само «малко по-голям от този на Испания», пише френският експерт.

Петя Паликрушева