Русия не хулете, господа! (и видео)

РУСИЯ НЕ ХУЛЕТЕ, ГОСПОДА!
Русия не хулете, господа! (и видео)
Русия не хулете, господа!
Тя страда и без упреците ваши.
От вас по-силно съди се сама.
И няма друга като нея по света.
Русия не хулете, господа!
Какво ви трябва, сити и богати
Спомнете си коя страна спаси света.
Тя бедна е. И тъжна е сега.
Не помните ли как и вас спаси
В жестоки битки с врагове коварни?
Русия не хулете, господа! (и видео)
А вие, вместо да сте благодарни,
Замеряте я с нови клевети.
Русия не хулете, господа!
Сега за правдини зовете.
Но вярвах ви до преди
Приятелите си да предадете.
Русия знае своите права.
От сълзи и молитви уморена,
Тя ще прости подлеца и крадеца,
Ще прости и вас за скверните слова.
Тя ще прости, а аз до сетния си час
Ще се червя от думите ви хулни,
Които сипете в захлас, безумни.
И в тях Русия България ще уличи.
Русия не хулете, господа!
Та вие не я знаете, невежи.
Велика с търпение и с надежда.
На този свят защитница е тя.
Русия не хулете, господа!
И този път уверено и гордо
Тя ребусите свои ще реши,
Пречистена от раните предишни.
А вие трябва да сте благодарни,
Че има я Русия на света
И нейните, и вашите деца
Една съдба и бъдеще ще имат.
А щом не й помагате в беда,
Вървете си и не й пречете.
Иначе за себе си не отговарям!
Русия не хулете, господа!
Автор: Дончо Дончев
Русия не хулете, господа! (и видео)

Коментари:

comments powered by HyperComments