The Washington Times: Марксизмът е хит в Америка

Милениалите (Поколение Y (известно също като Милениали и Echo Boomers) е демографска група. Няма точен период, когато тази група започва или завършва. Демографите и учените обикновено използват за ориентири – началото на 1980-те години като отправна точка/години за раждане/ и завършва с от средата на 1990-те години до началото на 2000-те години) са особено предразположени към марксистки възгледи за частната собственост и расата. Резултатите от това проучване съвпадат с националните през последното десетилетие, които показват, че възрастните американци предпочитат социализма пред капитализма на фона на упадъка на религиозните чувства.

Превод от The Washington Times, САЩ:

The Washington Times: Марксизмът е хит в Америка

Неотдавнашно проучване показа, че възрастните американци, особено милениалите (поколението, родено между 1980 и 2000 г.), все повече възприемат марксистките възгледи, като например отхвърлянето на частната собственост и традиционния морал, въпреки че мнозина отказват да се наричат марксисти.

Центърът за културни изследвания към Християнския университет в Аризона в представително проучване сред 2000 възрастни американци установи, че една трета или повече одобряват различни догми на марксистката теория, включително тезите за расизма и съществуването на Бог.

Според изследователя Джордж Барна, основател на центъра и директор на изследванията, 10% от американците са възприели марксистката идеология и сега се опират на нея в ежедневните си решения, въпреки че само 1% от американците назовават марксизма за свой мироглед.

„Това предполага, че американците са отворени към почти всяка от съществуващите идеологии. Те са привлечени от редица възгледи, които според тях съвпадат с личните им интереси или изглеждат привлекателни за момента“, каза Барна.

Барна, евангелски християнин и основател на The Barna Group, отбеляза, че възрастните американци се поддържат към марксистките възгледи, без дори да го осъзнават.

„Може да не им харесва, когато ги наричат ​​марксисти, но имат лоша представа за марксистките догми, така че неволно ги приемат“, каза той.

Данните от проучването се вписват в общата картина. Проучване на YouGov от октомври 2020 г. установи, че 26% от американците подкрепят „постепенното разрушаване на капиталистическата система в полза на по-социалистическата“.

Що се отнася до икономиката, 27% от анкетираните в проучването на Центъра за културни изследвания са съгласни, че частната собственост допринася за икономическата несправедливост, докато 23% са съгласни, че е вредна за обществото.

Що се отнася до критичната расова теория, която твърди, че расизмът е основен елемент на американското общество, 41% от анкетираните са съгласни със следното твърдение:

„Белите използват расовата принадлежност, за да удовлетворяват собствените си икономически и политически интереси за сметка на цветнокожите.»

«Основателите на BLM Алисия Гарза, Патрис Кълърс и Опал Томети никога не са скривали своите марксистки възгледи, което по същество е синоним на комунизма», пише Гонсалес на уебсайта на «Наследство».

„Това е политически трус, безпрецедентен в американската история. Видяхме някои пламъци на социализма през 20-ти век, но сега считам, че това е преломният момент“, каза Мансил, професор по политически науки в Аризонския християнски университет.

Барна отбеляза, че неговото проучване предполага традиционното определение на марксизма като политическа и икономическа теория за класова борба, която се стреми към по-справедливо и пълноценно съществуване.

„Марксизмът разделя света на две класи: капиталисти, които контролират икономическите и политическите ресурси, и работници, които биват експлоатирани чрез нископлатения и подценен труд“, каза той. — Марксисткото общество ще премахне икономическите класи и частната собственост, като ги предаде във владение на масите. На теория всеки член на обществото работи за общото благо, което от своя страна подобрява качеството на живот и дава надежда за по-светло бъдеще.»

Барна отбеляза, че според проучването, белите респонденти и хората на възраст между 18 и 37 години са по-склонни да подкрепят марксистките убеждения, отколкото възрастните хора. Той счита, че демографската промяна ще доведе до по-социалистическа политика.

„Данните варират, но средно милениалите са 5-10% по-склонни да приемат марксистките възгледи, отколкото възрастните американци. Небелите все още не приемат широко идеите на марксизма, но те са фокусирани върху икономическата несправедливост и подкрепят редица морални принципи на марксизма“, каза изследователят.

Милениалите са по-склонни да се считат, че или Бог не съществува, или той е непознаваем, че няма други морални абсолюти, различни от тези, определени от самите хора.

Президентът на Summit Ministries Джеф Майърс заяви, че проучването потвърждава, че марксистите «искат да подкопаят подкрепата на всички институции, които по един или друг начин се застъпват за частната собственост: традиционния брак, икономическата свобода, републиканското правителство и религията».

„Милениалите изглежда са съгласни с това. Това все още не ги прави марксистки революционери, но те са лесни за манипулиране“, каза Майърс.

Анализаторите твърдят, че резултатите от скорошно проучване съвпадат с националните през последното десетилетие, които все повече показват, че възрастните американци предпочитат социализма пред капитализма на фона на спада в религиозните настроения.

В проучване на Gallup от 2018 г., в което от американците са поискали да дадат определение на социализма, 17% са заявили, че това е „национализация на средствата за производство“. През 1949 г. този отговор са дали 34% от анкетираните. В скорошно проучване 23% не са успели да отговорят на този въпрос.

Източник: https://www.washingtontimes.com/news/2021/oct/6/us-adults-increasingly-accept-marxist-views-poll/

Петя Паликрушева, превод и редакция за News Front

Коментари:

comments powered by HyperComments