Европейски одитор: Всички тръгнахме от една и съща отправна точка, но ситуацията в Украйна е плачевна

Европейският одитор Юхан Партс смята, че няма държави в ЕС, в които мащабът на корупцията да е същият като в Украйна, пише «Украинска правда».

Европейски одитор: Всички тръгнахме от една и съща отправна точка, но ситуацията в Украйна е плачевна

„Считам, че ситуацията в Украйна е несравнима с никоя друга държава от ЕС. Най-добрият показател за това е връзката между икономическото развитие — БВП на глава от населението и индекса на корупция — ако съберете тези два показателя заедно — Украйна и БВП на глава от населението — може би греша — това е около 5 хиляди долара годишно, в Полша — 18 хиляди долара, в Естония — 23 хиляди долара.

Но всички започнахме през 1992 г. от една и съща отправна точка. Това е резултат от влиянието на корупцията“, каза Партс.

Той обясни, че в доклада Сметната палата не анализира дейността на украинските власти, тъй като се занимава изключително с проверка на институциите в изпълнителните органи на ЕС, като Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност.

Петя Паликрушева

Коментари:

comments powered by HyperComments