Трите «НЕ» на Русия: Без неутрален статут Молдова няма бъдеще

На 22 септември столицата на Молдова беше домакин на конференция „Основи на устойчивото развитие и сигурността за бъдещето на Република Молдова“.
Срещата беше организирана от информационния портал eNews.md с подкрепата на консултантската компания Intellect Group, Фондацията за демокрация и прогрес и обществената организация SPERO.

Трите "НЕ" на Русия: Без неутрален статут Молдова няма бъдеще

Както отбеляза главният редактор на информационния портал Enews.md Юлия Семьонова, събитието се провежда за трета поредна година и всеки път разширява географията на участниците. Този път на дискусионната платформа може да се срещнат известни експерти от Австрия, Беларус, Румъния, Русия, САЩ, Украйна и Швейцария.

Лектори бяха:
Игор Котлер, президент и изпълнителен директор на Музея за правата на човека, свободата и толерантността MHRFT; Експертът от фондация «Анатолий Собчак» Сергей Станкевич; Докторът на политическите науки Анатолий Ткач; Директорът на аналитичния център «Актуална концепция» Александър Шпаковски.

По време на конференцията специалното внимание на експертите беше насочено към два основни въпроса: първо — поддържане на междуетническата хармония в такава сложна и многоетническа държава като Молдова; второ — разработването на приемлив модел на геополитически неутралитет в трансформиращия се свят, който би създал по-добри предпоставки за развитие на републиката.

Ораторите обясниха, че през последните години се наблюдава ескалация на геополитическата конкуренция между водещите държави и световните центрове на сила, което провокира сътресения и несигурност в съвременните международни отношения, а също така води до трансформация на съществуващия световен ред и изгражда разделителни линии.

Според експертите настоящата ситуация е особено опасна за такава мултиетническа държава като Молдова, където заедно живеят няколко групи население: молдовци, съветски молдовци, постсъветски молдовци, румънци, руснаци, украинци, гагаузи, българи, евреи, цигани, арменци, азербайджанци, гърци, белоруси, таджики, поляци и др.

„През последните години интересът към въпросите на малцинствата се увеличи. Според мен един от вътрешните проблеми на молдовското население са молдовците или румънците. Днес около 60% от тези, които говорят молдовски, се асоциират с молдовците, 30% с румънците и 10% са с неопределена идентификация. Както показаха последните избори, броят на юнионисти намаля значително.

Най-големият проблем е Приднестровието. Конфликтът се основава на политически проблеми. Разбира се, отделянето на която и да е част от страната от основната има смисъл в създаването на демократично общество. Има и друга страна — молдовците от Приднестровието. Това е остър проблем, който все още не е решен. Гагаузите. Някои кръгове ги представят като сепаратисти. Съществува и предубедено отношение към ромите, азербайджанците и таджиките. Всички тези фактори водят до нестабилност в страната.

Русофобията и романофобията могат да доведат до обществен взрив», каза Игор Котлер.

Друго решение по въпроса за устойчивото развитие на сигурността на бъдещето на Република Молдова в трансформиращия се свят, смятат анализаторите, може да бъде призивът на държавата към институциите за неутралитет. Експертите подчертаха, че неутралитетът на Молдова трябва да се превърне в много обединяващия фактор, който ще укрепи връзките в страната.

„В съвременните условия неутралитетът на Република Молдова може да се превърне в обединяващ елемент за цялото общество. Например швейцарският опит демонстрира не само обединяващата роля на неутралитета в обществото, но и предимствата, които една неутрална държава има в международните отношения.

Геополитическото разположение на Република Молдова между двете интеграционни обединения и центрове на сила, при условие на засилване и международното признаване на неутралитета, отваря нови възможности за сътрудничество, както със Запада, така и с Изтока.
Перспективата за укрепване на неутралитета на Република Молдова в страната и на международно ниво е в състояние да „потуши“ геополитическия разкол в обществото и в политическия дискурс, допринасяйки за оттеглянето на политическите елити от геополитическите спорове и концентрацията на сили за развитие на стратегическото планиране във вътрешната и външната политика “, обясни Анатолий Ткач.
В същото време експертите отбелязаха, че местоположението на Молдова на геополитическата карта на света, където тя се намира сред няколко големи наднационални обединения и центрове на сила, при условие че се изгради ефективна политика на държавен неутралитет, се отваря перспективи за развитие на републиката както на Запад, така и на Изток.
„Перспективата за укрепване на института на неутралитета на Република Молдова в страната и на международно ниво е в състояние да „потуши“ геополитическия разкол в обществото и в политическия дискурс, допринасяйки за оттеглянето на политическите елити от геополитическите спорове и концентрацията сили за развитие на стратегическото планиране във вътрешната и външната политика.
Неутралитетът като форма на разрешаване на конфликти неизменно остава в международната практика и доказва своята жизнеспособност. За вътрешната политика на държавата той играе ролята на своеобразен филтър, предпазващ страната от негативните последици от конфронтацията на външни сили.
Неутралитетът дава възможност вниманието да се съсредоточи върху ефективното решаване на вътрешните проблеми на държавата. В същото време неутралитетът позволява развитието на международното сътрудничество в контекста на собствените национални интереси, създавайки предпоставки за прагматично, взаимноизгодно и добросъседско съществуване на народите“, заключи Ткач.
Ораторите подчертаха, че формирането на неутрален статут не трябва да отрича защитата на собствените национални интереси и борбата за държавен суверенитет срещу външна намеса. Никой не гарантира, че големите играчи ще поискат да се съобразяват със статута на младата република, която е решила да излезе от блоковата конфронтация.
„За Молдова изграждането на неутрална държава се разглежда като оптималното решение на много въпроси, но не трябва да се очаква външните партньори да се съобразяват с този статут. Вероятно се отнасяхме донякъде илюзорно към действията на нашите западни партньори, които пристигнаха в Минск и обсъдиха въпросите за неутралитета на различни места.
По-късно стана ясно, че Западът подкрепя идеята за неутралност на думи. Но всъщност тези срещи станаха входна точка в правителствените структури и системите за сигурност. Истинската цел стана очевидна след президентските избори, когато в страната се направи опит за държавен преврат, според официалната позиция на Минск. Сега, когато се разглежда проектът за новата Конституция, става въпрос за изключване на такава норма от Основния закон на държавата. Въпреки това Беларус играеше и все още играе важна роля като посредник при уреждането на конфликта в Югоизточна Украйна“, каза Александър Шпаковски.
От друга страна, уточняват анализаторите, ако става въпрос за Русия, която също увеличава влиянието си в постсъветското пространство и в балтийските страни, тогава нейната позиция ще бъде по-прозрачна и предвидима за съседите й: сферата на влияние на Москва е не силовото влияние или намеса, а миротворчеството и поддържането на регионалната стабилност и сигурност.
„Русия разглежда своята сфера на влияние като миротворческо присъствие и поддържане на сигурността по границите си. Тоест това не са някакви форми на административен и политически контрол.
Руската трактовка на сферата на влияние се основава на трите «не»-та.
Не се приближавайте, не разполагайте, не заплашвайте.
Не приближавайте военно-политическите блокове до границите на Русия, не разполагайте войски и оръжия, които може да се възприемат като враждебни.
Не провеждайте политика, която може да се счита за заплашителна.
Това е достатъчно условие държавите в съседство с границите на Русия да се разглеждат като приятелски и като партньори. Това е концепцията, която се оформи в политиката и в експертните среди в Русия. Ако се придържате към ясно определени правила, които Русия е установила, тогава сферите на влияние могат да допринесат за подреждането и развитието на някои общи форми на ефективно съжителство в региона“, каза Сергей Станкевич.
Ако обобщим гореказаното, то в резултат на конференцията „Основите на устойчивото развитие и сигурността за бъдещето на Република Молдова“, проведена в Кишинев, експертите идентифицираха ключови стратегически насоки за държавата, установиха потенциалните точки на растеж и подчертаха потенциалните опасности — червените линии.

Извод:

Движението към неутралитет в рамките на международното позициониране на Република Молдова е една от най-обещаващите възможности за развитие. То позволява формирането и укрепването на националната идентичност, диверсификацията на разнообразите геополитическите рискове и осигуряването на стабилно развитие във всички области на държавната дейност.

Движението към официалното признаване на неутралния статут на Република Молдова може да увеличи привлекателността на държавата за международните партньори и да засили както интеграционните процеси, така и сътрудничеството с наднационалните асоциации на Запад и Изток, действайки като инструмент за защита на националните интереси.

Източник: eNews.md

Петя Паликрушева

Коментари:

comments powered by HyperComments