Неспазващите мерките ще се сблъскат с Наказателния кодекс

Министерството на здравеопазването е инструктирало районните здравни инспекции да сезират прокуратурата за груби нарушения на противоепидемичните мерки. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Неспазващите мерките ще се сблъскат с Наказателния кодекс

«В много медии се показват репортажи, показващи неспазване и дори открито противопоставяне на противоепидемичните мерки, най-често от нощни заведения, но даже от някои кметове. Пряка последица от такова противоправно поведение е увеличаването на броя на заразените и починали наши сънародници. Само за последното денонощие броят на новите случаи на заразяване е 1998, а на починалите — 139», обясниха от МЗ.

От там също предупреждават, че пропагандата срещу ваксинацията и неспазването на физическите мерки за ограничаване на разпространението могат да доведат единствено до още по-лоши резултати.

МЗ иска контролните органи на РЗИ, МВР, БАБХ и общинските администрации да засилят контрола по спазването на противоепидемичните мерките, като за всеки случай на грубо нарушение съставените констативни протоколи да се изпращат на Окръжния прокурор за проверка за наличие на престъпление по чл. 355 от Наказателния кодекс, се посочва в информацията.

Правителството има програми за компенсации на всички засегнати от противоепидемичните мерки лица, а след актуализацията на държавния бюджет има и необходимите за това средства. Всяко от засегнатите физически и юридически лица, може да се обърне към ресорното министерство и да получи обезщетение.

Чл. 355. от Наказателния кодекс

(1) (Изм. — ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм. — ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. — ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. — ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. и доп. — ДВ, бр. 23 от 2020 г., изм. — ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 24.03.2020 г.) Който наруши наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразна болест по хората, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева.
(2) (Изм. — ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. — ДВ, бр. 23 от 2020 г.) Ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.
(3) (Изм. — ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм. — ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. — ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. — ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Който наруши наредба, издадена за предотвратяване на хранителни отравяния, се наказва с пробация или с глоба от сто до триста лева.

Коментари:

comments powered by HyperComments