Първата печатна книга на новобългарски език

„Кириакодромион, сиреч Неделник“ е първата печатна книга на новобългарски език, наложила говоримия език като книжовен.
Първата печатна книга на новобългарски език
Наричана и само „Неделник”, и „Софроние” по името на автора, тя е отпечатана за първи път в 1000 екземпляра през 1806 г. в румънския град Римник и е единственото произведение на Софроний, което е отпечатано приживе.
Първата печатна книга на новобългарски език
Освен богослужебна става и популярно домашно четиво сред българския народ през Възраждането. За събиране на средствата, нужни за отпечатването, Софроний отправя „Позив” до заможните българи в Румъния.
Софроний Врачански е български духовник, врачански епископ, народен будител и пръв последовател на делото на Паисий Хилендарски.
В началото на XIX век той е приеман от руското и румънското правителство за основен представител на българската общност.
Автор е на сборника „Неделник» — първата печатна книга на новобългарски език. Канонизиран е за светец от Българската православна църква през 1964 година.
  • Житие и страдания грешнаго Софрония – смята се за първата автобиография на
  • българин. С това съчинение Софроний окончателно скъсва със средновековната книжнина и поставя началото на съвременната българска литература.
  • За пръв път е отпечатано от Георги Раковски в седем поредни броя на вестник  „Дунавски лебед“ през 1861 г.

Коментари:

comments powered by HyperComments