Нямало фашизъм в България?! Сериозно?!

Публикуваме първа страница на старо издание в България, на което на първа страница е «цъфнало» името на цар Борис III. Изданието се нарича «Български фашист». На първа страница се вижда, че изданието се самоопределя като «орган на Съюза на българските фашисти».

Нямало фашизъм в България?! Сериозно?!

— 1923 г. – без съд и присъда са убити над 5000 комунисти и антифашисти.

— 1924-1925 . – около 10 000 души са осъдени на различни срокове затвор.

— По нареждане лично на Иван Велков в софийските казарми са разстреляни и удушени над 500 антифашисти. За страната този брой е многократно по-голям.

— 1941 г. – 474 души са осъдени на различни срокове затвор.

— 1941-1944 г. в България са арестувани 64354 души. На 12461 е поискано смъртно наказание, а 7324 са осъдени на строг тъмничен затвор. Само военните съдии са осъдили на смърт 1570 войници и офицери, а на строг тъмничен затвор – 1133.

Убити са 9140 партизани с награда по 50 000 лв. на глава за палачите.

Убити ятаци и близки на партизаните 10 930.

31 250 интернирани.

2139 изгорени къщи на партизани и ятаци. Тяхната стойност възлиза на 195 454 225 лева по тогавашния курс.

За борба срещу антифашисткото движение са изразходвани 197 586 286 лева, като от тях 63 милиона са дадени за награда за убити партизани и ятаци.

10 милиона лева са дадени за организиране на контрачети срещу партизаните.

15 милиона лева са дадени за награда на сътрудници на полицията. В посочените разходи не влизат средствата за жандармерията, агентите, доносниците и др. Те са милиарди.

Цифрите за жертвите и паричните средства показват как „демократичните” буржоазни правителства и монархията са се борили с политическите си противници от 1923 до 1944 г.

Петя Паликрушева

Коментари:

comments powered by HyperComments