На 8 септември 1964 г. е утвърден Националният химн «Мила Родино»

На 8 септември 1964 г. С Указ 534 на Президиума на Народното събрание на НРБ Е УТВЪРДЕН НАЦИОНАЛНИЯТ ХИМН » МИЛА РОДИНО».

„Мила Родино“ е национален химн на България от 1964 г.

На 8 септември 1964 г. е утвърден Националният химн "Мила Родино"

Основа на музиката и текста е песента «Горда Стара Планина», написана от Цветан Радославов през 1885 г.

Той я композира по пътя към бойното поле по време на Сръбско-българската война.

Текстът е променян многократно, за последен път – през 1990 г.

При приемането на песента като химн на Народна република България през 1964 г. последният куплет е премахнат и са добавени други 2 куплета, част от ръководната роля на БКП (които отпадат след 1990 г.):

Паднаха борци безчет,
за народа наш любим.
Майко, дай ни мъжка сила,
пътя им да продължим!
(Припев…)
Дружно братя българи,
с нас Москва е в мир и бой!
Партия велика води,
нашият победен строй.
След 10 ноември 1989 г. в След 10 ноември 1989 г. в VII велико народно събрание са направени предложения за национален химн, включително и «Шуми Марица», но окончателно се налага „Мила Родино“.

Коментари:

comments powered by HyperComments