The Times, 1953 г.: Маршал Йосиф Сталин, 2 част

2 част

Примерен ученик

Нелегален социалист

В началото на следването си в семинарията Джугашвили се показал като примерен ученик, способен и усърден, но неговите ментори не знаели, че до края на първата година на обучението си младежът вече поддържал връзка с опозиционни групировки в Тифлис и публикувал в либералния вестник Иберия дръзки патриотични стихотворения.

The Times, 1953 г.: Маршал Йосиф Сталин, 2 част

Връзките му с радикалнитe групи в Тифлис, оглавявани от бивши семинаристи, довели до това, че младият мъж се присъединил към тайна социалистическа организация, известна като «Месаме даси» през август 1898 г.

От онзи момент той започнал да води своеобразен двойствен живот.

Малкото свободни часови Йосиф посвещавал на лекции по социализъм с неголяма група тифлиски работници, на дебати в тайното дискусионно общество, създадено в самата семинария, а и на четенето не радикални книги.

В резултат за неговата дейност разбрало ръководството на семинарията, така през май 1899 година 20-годишния Джугашлили бил излючен.

Тогава той решил да посвети живота си на делото на революцията, но се сблъскал с липсата на работа. В рамките на няколко месеца давал уроци на деца от семейства на средната класа, а в края на 1899 година го взели на работа като сътрудник в тифлиската обсерватория — очевидно тази работа му предоставяла много свободно време за политика.

Джугашвили поработил тук до март 1901 г., когато политическата дейност го заставила напълно да излезе в нелегалност.

През ноември 1901 г. Йосиф Джугашвили става член на социалдемократическия комитет в Тифлис, а няколко седмици по-късно той е изпратен в Батум, където се заема със създаването на мощна нелегална организация и нелегална печатница. Влиянието, което тази организация под негово ръководство имало върху нефтените работници в Батум, било толкова забележимо и силно, че през пролетта на 1902 г. Коба (така се казвал Джугашвили по онова време) бил арестуван и затворен като опасен агитатор. Няколко седмици по-късно той избягал от сибирското си изгнание и се появитл отново в Тифлис, където по това време през 1903 г. имало голям разкол в Социалдемократическата партия, в резултат на което меншевиките ефективно поели контрола над кавказката партия. Няколко месеца след завръщането си „Коба“, без да се колебае, преминал на страната на Ленин и болшевиките и започнал енергично да агитира срещу меншовиките и другите политически групировки.

Край на 2 част, следва продължение

Източник: https://www.thetimes.co.uk/article/obituary-marshal-joseph-stalin-0zbdtrxcmfq

Петя Паликрушева

Коментари:

comments powered by HyperComments