Al Mayadeen: «Сърцето на света не принадлежи на Америка»

Авторът разглежда събитията в Афганистан през призмата на концепцията «Хартленд“ на британския географ Халфорд Макиндер. Именно Централна Азия той счита за част от «географската ос на историята», която има огромно геополитическо значение. А днес сме свидетели на фиаското на САЩ в тази част на сушата. Журналистът прави разочароващо заключение за американците.

Превод от Al Mayadeen (Ливан): 

Al Mayadeen: "Сърцето на света не принадлежи на Америка"

От въздуха войниците могат да съзерцават спокойната география на Иран, настъпащите коридори на Китай и устойчивите позиции на руските наземни сили в тяхното жизнено пространство. Чува се как те казват:

«Сърцето на света не принадлежи на Америка».

Именно Централна Азия английският географ Макиндер смята за част от Хартленд. Той беше преследван от идеята за приоритета на сухопътните сили пред морската мощ при вземането на решенията, особено по отношение на Източна Европа и Централна Азия (понастоящем този термин се отнася за пет държави: Киргизстан, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и Таджикистан).

Напрежението бе разпалено от американския апетит, така че регионът стана мишена за създаването на военни бази и НАТО излезе с инициатива за подписване на споразумения за партньорство с редица регионални играчи за изграждането на свои военни обекти.

Базата «Манас» в столицата на Киргизия бе построена през 2001 г. в качеството си на плацдарм за подкрепа на силите в Афганистан и бе закрита през 2014 г. под натиска на Русия и Китай.

По-рано американската войска създаде база в Узбекистан, но тя бе закрита през 2005 г. по настояване на узбекските власти.

В тази ситуация група фактори създават възможност за по-голяма отвореност към развиващите се икономики, например иранската, и за взаимодействие в рамките на проекта „Един пояс, един път“. Основните му коридори преминават през Централна Азия, което обяснява големия интерес на Китай към този регион дори в условията на пандемия.

Страните от Централна Азия гледат на всичко това като на гарантирани стратегически ползи, което допринася за още по-голямото им безразличие към процесите на глобализация и ги поставя в долната част на стълбичката.

Поражението на САЩ в Афганистан — това е окончателното крушение на айсберга.

Сега американските самолети с войници на борда се насочват само към Вашингтон — защото Афганистан беше техният последен плацдарм след лишаването им такива в Узбекистан и Киргизия.

От въздуха войниците могат да съзерцават спокойната география на Иран, настъпващите коридори на Китай и устойчивите позиции на руските наземни сили в тяхното жизнено важно обкръжение.

Чува се как те казват:

«Сърцето на света не принадлежи на Америка».

Източник: https://www.almayadeen.net/articles/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7

Петя Паликрушева

Коментари:

comments powered by HyperComments