Омбудсман: Бежанския център във «Военна рампа» е пренаселен с деца-бежанци

Капацитетът на Сигурната зона в бежанския център в столичния кв. «Военна рампа» е завишен с над 100 процента. Зоната бе изградена през 2019 г. специално за непридружени деца-бежанци, с капацитет за 100 деца. Проверка на служители от Националния превантивен механизъм (НПМ) към омбудсмана в края на миналата седмица установи, че към 12 август 2021 г. са регистрирани 221 непридружени непълнолетни и малолетни деца.

Омбудсман: Бежанския център във "Военна рампа" е пренаселен с деца-бежанци

При проверката е установено, че 146 от непълнолетните са в Сигурната зона, а 75 от непридружените деца са настанени във физкултурен салон Проверката на омбудсмана констатира изключително лоши материално-битови условия, крайно неприемливи и категорично неподходящи за деца. Много тревожен е фактът, че 75 деца разполагат само с две бани и две тоалетни, помещението е изцяло нехигиенизирано, липсват и мебели за съхранение на лични вещи.

«В контекста на предстоящата четвърта COVID-19 вълна, събирането на 75 деца на едно място крие риск от възникване на епидемичен взрив. В такъв вид помещение не е възможно да бъдат спазени противоепидемичните мерки», пише в специалния доклад на омбудсмана, изпратен до председателя на Държавната агенция за бежанците. НПМ констатира още, че Сигурната зона за непридружени деца също е пренаселена. В помещения, чиято големина е около 15 кв. са настанени по шест деца, а в по-малките по квадратура помещения са по 4 деца.

Друг проблем, който констатира НПМ е, че персоналът, който се грижи за децата е крайно недостатъчен — 8 социални работници и един психолог. Социалните работници нямат физическата възможност да подкрепят децата в социалната им адаптация, да преценят нуждата от психологическа помощ на всяко дете.

Независимо, че основната препоръка на омбудсмана като НПМ, а именно да се изгради отделен център на ДАБ, в който да се настаняват непридружените малолетни и непълнолетни деца, е изпълнена частично, чрез изграждане на «сигурни зони» в ПМЗ — София (в кв. «Военна рампа» и кв. «Овча купел»), екипът смята, че капацитетът на сигурните зони при засилен бежански поток не е достатъчен. НПМ препоръчва на ДАБ в най-кратък срок да се обособи допълнителна Сигурна зона за непридружени деца.

По данни на ръководството на ПМЗ — кв. «Военна рампа» в периода от 1 януари 2021 г. до 11 август 2021 г. са били регистрирани 1005 деца-бежанци, а самоволно напусналите са 784. Всички са обявени за издирване, като намерени са две от тях. Средният престой на регистрирано в Центъра дете е около 15 дни. Това е и причината само 20 деца да бъдат включени в образователния процес.

В Центъра работи лекар на пълен работен ден. Здравният кабинет е обезпечен с медикаменти и консумативи от ДАБ. В центъра се настаняват непридружени непълнолетни и малолетни деца след прекаран 10 дневен карантинен период в ПМЗ — кв. «Овча купел» и отрицателен бърз антигенен тест за COVID-19 инфекция. При приемане на децата в Центъра се прави първичен преглед. По данни на лекаря често се установява Скабиес (Краста). ПМЗ — кв. «Военна рампа» има договорни отношения с «Втора МБАЛ-София» за изследване на костната система за установяване на реалната възраст на съмнителни, представящи се за непълнолетни чужденци. За настоящата година са изследвани 40 лица и само 4 от тях са били на възраст под 18 години. Изследванията се правят след Информирано съгласие.

За непридружените деца е създадена възможност за определяне на общопрактикуващ лекар, но реално това не се прави поради краткия престой (средно 14 дни) на децата в ПМЗ — кв. «Военна рампа».

Към момента няма непридружени деца със заболявания и на медикаментозна терапия. Има момче на 17 години с ампутация на десен горен крайник, което, ако се задържи в Центъра (не напусне самоволно) ще бъде представено пред ТЕЛК с възможност за протезиране.

По време на проверката в ПМЗ — кв. «Военна рампа» НПМ установи, че на 161 непридружени деца е назначен представител по чл. 25 от ЗУБ. По данни на ръководството на Центъра процесът по определяне на представител е подобрен и ускорен. Срокът, за който се назначава представител е до седмица след изпращане до Националното бюро за правна помощ на писмо с уведомление за регистрирано дете в ПМЗ — кв. «Военна рампа».

Омбудсманът изпрати препоръка до Държавната агенция за бежанците, в която настоя:

  1. В най-кратък срок да се обособи допълнителна Сигурна зона с подходящи условия за живот за непридружени деца-бежанци.
  2. Да се назначат допълнителни специалисти за работа с непридружени деца-бежанци.
  3. Да се предприемат действия по спазване на противоепидемичните мерки в ПМЗ — кв. «Военна рампа» и да се прецени включването на непридружените деца-бежанци в Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 на Република България.

Коментари:

comments powered by HyperComments