ВАС върна за повторно разглеждане жалбата на «Българско лято» за включването в списъка «Магнитски»

Петчленен състав на Върховния административен съд е върнал за повторно разглеждане пред тричленен състав жалбата на партия «Гражданска платформа Българско лято» на Васил Божков, с която се оспорва решението на Министерски съвет за включването й в списъка по наложените санкции от САЩ по глобалния закон «Магнитски».

ВАС върна за повторно разглеждане жалбата на "Българско лято" за включването в списъка "Магнитски"

Тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата на партията като незаконосъобразна и прекрати производството по делото в края на юни месец. Сега след обжалване на горна инстанция жалбата трябва да се преразгледа, като според петчленният съдебен състав «Гражданската платформа «Българско лято» има правен интерес от оспорването и подадената жалба срещу решението на Министерския съвет е допустима за разглеждане.

Съдиите обаче отбелязват, че правилно е било отказано спиране на изпълнението на решението на МС.

Актът на правителството, с който се създава списъка по санкциите «Магнитски», задължава министрите и другите органи на изпълнителната власт да предприемат незабавни мерки с цел администрациите и ведомствата, държавните и общинските предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка и да не влизат в нови взаимоотношения.

Това е една от първите жалби, подадени във ВАС по случая. News.bg.

Коментари:

comments powered by HyperComments