1923 г: Терор срещу български ученици в Македония

Пред страха от всеобщо нарастване на недоволството в Македония срещу режима, терорът на властите не пощадява и малолетните.

1923 г: Терор срещу български ученици в Македония

През октомври 1923 г. в Прилеп се гледа шумен процес против средношколци, които, недоволни от сръбската просветна политика, правят опит да запалят училищната сграда. Съзаклятниците вземат такова решение, след като изпращат няколко анонимни писма до директора на гимназията, в които го предупреждават да вземе мерки срещу развратното поведение на подведомствените му учители.

Ето какво се казва в едно от писмата:

«Г-н Директоре, вече в няколко анонимни писма Ви донасяме за нетърпимото развратно поведение на подведомствените Вам учители при преподаването на уроците, особено по история и география. Вие знаете го отлично и господа учителите, че ние сме българи, и въпреки туй те със своя език оскверняват всичко онова, което е свещено за нас.

Ето защо — се казва по-нататък в писмото — нашето училище, дето някога учители са били Дамян Груев, Петър Попарсов и Пере Тошев, ние не ще позволим да се обръща от Вас в шантан».

След повече от едногодишно гниене в затворите обвинените 12 ученици са осъдени през октомври 1923 г. общо на 103 години затвор.

Костадин Палешутски

Подготви за печат Петя Паликрушева

Коментари:

comments powered by HyperComments